במה תלויה הצלחתו של היעוץ הזוגי?

הצלחת הייעוץ הזוגי יציבותו של מוסד הנישואין עלולה להיפגע במהלך [...]