הצלחת הייעוץ הזוגי

יציבותו של מוסד הנישואין עלולה להיפגע במהלך השנים.  הצלחת הייעוץ הזוגי מתבטאת במענה ובאיתור הקשיים, איתם מתמודדים בני הזוג, קשיים העלולים להוביל לפרוק הקשר במידה ולא ינוטרלו ויטופלו. צורת החיים הנוכחית, היכולת הפחותה להתמודד מול קשיים והאתגרים שמולם גם כך אנו מתמודדים, יכולים להוביל זוגות רבים לגירושים.

הפתרון: ייעוץ זוגי

במקרים של זוגיות במשבר או תחושה כי גירושין הינם הפתרון המתאים היחיד, מוצע הייעוץ הזוגי, כאמצעי של סיוע. במקרים אלה, בין אם מצב של גירושין בפתח או זוגיות במשבר, מברר, תחילה, היועץ עם כל אחד מבני הזוג את הרגישויות שלו, המקבעות אותו ומונעות ממנו להצליח בקשר הזוגי. יעוץ זוגי, ובעיקר במקרים של זוגיות במשבר, מדגיש בפני בני הזוג את חשיבות ההתמודדות של כל אחד מהם עם הקשיים האישיים והזוגיים, וכן מחזק את התפיסה כי התמודדות זו מאפשרת צמיחה אישית, וגם במקרה של חוסר הצלחת הקשר הנוכחי, שעשוי להוביל למצב של גירושין. במסגרתו של ייעוץ לזוגיות עוקבים בני הזוג, לצד המטפל הזוגי, אחר שלוש רמות של התנהלות זוגית: התקשורת, ההבנה והסכמות וכן אחר יישום ועשייה. יועץ זוגי מאפשר להם לברר היכן נמצאות הבעיות ומציג בפניהם את הפתרונות השונים, להתמודד איתן. אולם, הצלחתו האמיתית של הייעוץ הזוגי נעוצה ברצונם של בני הזוג להצליח בתהליך ובאמונתם כי ניתן להשתפר בקשר הזוגי, גם במקרים של זוגיות במשבר או חשש מפני גירושין.

מנחם יוספי – יועץ זוגי, יועץ מיני ומגשר

(באישור משרד המשפטים)

טלפון: 054-2232525.